Przeskocz do treści

Zasady korzystania z internetu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

ORAZ ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. F. CEYNOWY W RUMI

1.   Korzystanie z Internetu oraz programów zainstalowanych w komputerze jest bezpłatne i dostępne dla posiadaczy ważnej Karty do Kultury.

2.   Wyszukiwanie internetowe winno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

3.   Czas korzystania z Internetu jest ograniczony do 90 minut. Korzystający z usług dostępnych przy stanowisku komputerowym zobowiązany jest pozostawić u dyżurnego bibliotekarza swoją Kartę do Kultury, którą odbiera po zakończeniu sesji.

4.   Korzystanie z usługi drukowania i skanowania jest płatne - zgodnie z cennikiem usług stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.    Zabrania się:

  • kopiowania oprogramowania i używania do celów komercyjnych,
  • korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc,
  • wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem,
  • wszelkiego działania powodującego dewastację lub uszkodzenia komputera,
  • instalowania oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  • łamania zabezpieczeń systemu,
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

6.   Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane.

7.   Praca na komputerach należących do Biblioteki jest monitorowana.

8.   Bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik narusza zasady regulaminowego korzystania z Internetu.

9. Korzystanie na miejscu z programów multimedialnych, gier komputerowych, płyt CD, audiobooków dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.

10. Stanowisko komputerowe może być wykorzystywane do przeglądania programów multimedialnych wyłącznie będących własnością Biblioteki i w niej udostępnianych.

11. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z Internetu, podczas pracy programów multimedialnych , CD, audiobooków może być emitowany tylko przez dołączone do stanowiska odtwarzania słuchawki, które należy wypożyczyć u bibliotekarza po uprzednim pozostawieniu swojej Karty do Kultury. Bibliotekarz ma prawo do weryfikacji danych z Karty do Kultury z aktualnym dokumentem tożsamości.

12.    Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:

  • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników bibliotek
  • wzbudzającym odrazę brudem,  niechlujstwem lub przykrym zapachem.

Rumia, 1 sierpnia 2017