Przeskocz do treści

Cennik

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi

CENNIK

Usługi reprograficzne:

1. usługi kserograficzne - 0,30 zł / 1 strona A4

- 0,60 zł/ dwustronnie A4

- 0,60 zł / 1 strona A3

2. nagrywanie, skanowanie - 1,00 zł na własny nośnik

3. nagrywanie na CD - 3,00 zł wraz z płytą CD + kopertą

Kary:

1. za przetrzymanie materiałów bibliotecznych - 0,10 zł za każdy dzień zwłoki /za jednostkę inwentarzową (książkę, CD, dokument elektroniczny)

2. za wysłane upomnienie zwykłe - 2 zł

za upomnienie wysłane przesyłką poleconą - 5 zł

3. za zagubienie karty bibliotecznej - 1 zł

4. za zagubione materiały biblioteczne

(książki , CD, dokumenty elektroniczne) - wydane w latach 1945 –1982 – 10 zł

- wydane w latach 1983 – 1996 - 15 zł

- wydane po 1996 r. – cena inwentarzowa, ale nie mniej niż - 25 zł

- pozycje szczególnie cenne lub niedostępne

- cena antykwaryczna.

Kaucje:

1. za książki, książki mówione, – wartość inwentarzowa (zaokrąglona do pełnych dokumenty elektroniczne dziesiątek zł), ale nie mniej niż 25 zł

2. za materiały szczególnie cenne lub niedostępne – podwójna cena inwentarzowa, ale nie mniej niż 50 zł.